Anadolu Aslanları Konya Şeker'i Seçti Ödülü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Verdi

Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’a Ödülü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Verdi