Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk üreticileri, üretimde ve sorunların çözümünde ortak akla kattı

Recep Konuk, 23 günde 27 Köy, kasaba ve beldeyi gezdi.