Türk-Şeker’le birlikte 31 Pancar Kooperatifi’nin tamamı Recep Konuk’a “Evet” dedi

Birlik ruhu Pankobirlik’te