Bütünlüğümüzü kimse bozamaz.

1.672.000 üretici ortakla Türkiye’nin en büyük tarım örgütlenmelerinden biri olan ve pancar üreticilerinin oluşturduğu 31 kooperatifin üst birliği olarak 1972 yılında kurulan Pankobirlik’in 38. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Ankara’da yapıldı.